Нийтийн удирдлага

2016-11-04 11:02:00

Нийтийн удирдлага

8FgFPg11fn.jpg

Удирдлагын ажиллагаанд оролцогчдын харилцааг зохицуулж буй эрх зүйн салбар, институт, төрийн онол, төрийн алба, нийтийн захиргааны удирдлага, удирдахуйн ухаан, маркетингийн өргөн мэдлэгтэй, мэргэжлийн англи хэлийг шаардагдах түвшинд эзэмшсэн мэргэжилтэн байна.

Мэргэжлийн ур чадвар

  • Төрийн байгууллагын үйл ажиллагаанд судалгаа хийх, онол арга зүйн мэдлэг эзэмшсэн,
  • Орчин үеийн менежментийн болон нийтийн захиргааны менежментийн сэтгэлгээний урсгалууд, гол төлөөлөгчдийн үзэл баримтлалыг онолын хувьд танин мэдэх
  • Удирдлагын зохион байгуулалтын шинжилгээ , үнэлгээ, дүн шинжилгээ, аргазүйг эзэмшсэнтөсөл боловсруулах арга зүйг эзэмшсэн, судалгааны үр дүн, дүгнэлтэнд тулгуурлан төсөл боловсруулах чадвар эзэмшсэн байх

Бусад ур чадвар

·         Бизнес төлөвлөгөө болон төсөл боловсруулах чадвартай

·         Компьютерийн хэрэглээний программуудыг эзэмшсэн

·         Интернэт болон сүлжээний орчинд ажиллах чадвартай

·         Хувийн менежмент

·         Илтгэх ур чадвар эзэмшсэн

·         Хууль эрхзүйн мэдлэгтэй

·         Харилцааны соёлтой, багаар болон бие даан ажиллах чадвартай

·         Албан бичиг хөтөлж, боловсруулах чадвартай

·         Англи хэлний мэдлэгтэй

Ажлын байр

·         Төрийн захиргааны байгууллагын удирдах болон гүйцэтгэх албан тушаал

·         Бүх шатны засаг дарга түүний тамгын газрын удирдах болон гүйцэтгэх албан тушаал

·         Төрийн бус байгууллагын удирдах болон гүйцэтгэх албан тушаал

·         Бизнесийн байгууллагын удирдах болон гүйцэтгэх албан тушаал

Зургийн цомог

Видео мэдээ


© 2018. Цэцээ Гүн Дээд Сургууль. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан