Англи хэлний багш, орчуулагч

2016-11-04 11:04:00

Англи хэлний багш, орчуулагч 

Бизнесийн ба бизнесийн бус байгууллагад “Англи хэлний орчуулагч” албан тушаал, их, дээд сургууль, тусгай мэргэжлийн сургууль, ерөнхий боловсролын сургуульд “Англи хэлний багш” албан тушаалд ажиллах мэдлэг, чадвар эзэмшсэн мэргэжилтэн юм.

Мэргэжлийн ур чадвар

·         Англи хэлний дүрмийн мэдлэгийг гүнзгийрүүлж өдөр тутмын яриа үг хэллэгийг эзэмшүүлэх тэдгээрийг дуудуулж сургах, үгийн нөөцтэй болгох, өгөгдсөн үг хэллэгийг ашиглаж өгүүлбэр зохиох ба санаа бодлоо чөлөөтэй илэрхийлж сургах

·         Мэргэжил улс төр, эдийн засаг, шинжлэх ухаан, ахуй амьдралын харилцааны орчинд англи хэлийг харилцааны хэрэглүүрийн хэмжээнд хэрэглэж чаддаг байх

·         Эрдэм шинжилгээний бага хурал, хэлэлцүүлэг, маргаан дугуй ширээний ярилцлага зэрэг арга хэмжээнд оролцож санал бодлоо англи хэлээр аман яриа, радио телевизийн нэвтрүүлгийг бүрэн ойлгож, гол санааг бусдад ярьж, тайлбарлаж байх

·         Төрөл бүрийн албан бичиг, өргөдөл, урилга, албан ба албан бус захидал, цахилгаан, бусад баримт бичгийн эхийг англи хэлээр зохион боловсруулж чаддаг байх

·         Англи хэлнээс төрөлх хэл рүү, төрөлх хэлнээс англи хэлрүү орчуулга хийх ухаан болон цаашид бие даан суралцах чадвар зэргийг эзэмшсэн байна.

Бусад ур чадвар

·         Бизнес төлөвлөгөө болон төсөл боловсруулах чадвартай

·         Компьютерийн хэрэглээний программуудыг эзэмшсэн

·         Интернэт болон сүлжээний орчинд ажиллах чадвартай

·         Хувийн менежмент

·         Илтгэх ур чадвар эзэмшсэн

·         Хууль эрхзүйн мэдлэгтэй

·         Харилцааны соёлтой, багаар болон бие даан ажиллах чадвартай

·         Албан бичиг хөтөлж, боловсруулах чадвартай

Ажлын байр

·         Их, дээд, дунд сургуульд англи хэлний багш

·         Бизнесийн ба бизнесийн бус байгууллагад англи хэлний орчуулагч

Зургийн цомог

Видео мэдээ


© 2018. Цэцээ Гүн Дээд Сургууль. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан