Сэтгэ баяж-2

Номын товч танилцуулга

Эрхлэн гаргасан: “ОНУХ” сан, “Цэцээ гүн” дээд сургууль Зохиогч: Наполеон Хилл

Орчуулсан: М.Жаргал

Редактор: Г.Ганхуяг

Хэвлэгдсэн он: УБ 2001 он

Цаасны хэмжээ: 60х84х15,625

Үнэ:4000 төгрөг

Товч агуулга: Хэрхэн яаж тархиа сэргээх, тодорхой сэтгэж эхлэх, шинэ санаа зорилгоо олох, ажлаасаа хэрхэн таашаал авах, яаж ажиллах чадвараа дээшлүүлэх технологи эзэмших тухай уг номон дахь санал зөвлөгөө зарчмыг баримталбал, сайн нотлогдсон дүрэм ба амьдралын чухал сургаал дүүрэн энэхүү номтой хамт та амжилтанд хүрэх болно.

Уг ном нь амжилтанд хүрч, амьдралынхаа эзэн болохыг хүссэн,  амьд бүхний дотроос хамгийн чухал нь болох “ХҮН” бүрт зориулсан менежерийн ширээний ном юм.

Номнууд