Бүртгэлийн хуудас бөглөх заавар


  1. Chrome вэб хөтөч ашиглавал илүү тохиромжтой.

  2. Анкетыг тодорхой, үг товчлохгүйгээр бичнэ үү.

  3. ( * ) тэмдэгтэй талбарыг заавал бөглөнө үү.

  4. Регистрийн дугаараа зөв оруулсан эсэхээ дахин нягтлана уу.

  5. И-мэйл хаяг болон утсаар тань тантай холбогдох учраас зөв оруулсан эсэхээ дахин нягтлана уу.

  6. Магистр  болон эчнээ  ангиудад бүртгүүлэх  тохиолдолд БҮ-ний дугаар болон ЕШ-ын дугаар, хичээл    талбаруудыг  бөглөлгүй  орхино.