"Цэцээ Гүн" Менежментийн Дээд Сургууль болон Япон улсын Wakayama Collage of Global Business сургууль хамтын ажиллагааны гэрээгээ албан ёсоор байгууллаа.
"Цэцээ Гүн" Менежментийн Дээд Сургууль болон Япон улсын Wakayama Collage of Global Business сургууль хамтын ажиллагааны гэрээгээ албан ёсоор байгууллаа.
2022 оны 12 сарын 08

Цэцээ Гүн Менежментийн Дээд Сургууль болон Япон улсын Wakayama Collage of Global Business сургуультай хамтын ажиллагааны гэрээгээ албан ёсоор байгууллаа.  Мөн хамтын ажиллагааны хүрээнд 3+1 хөтөлбөр хэрэгжүүлэх гэрээнд гарын үсэг зурлаа. Ингэснээр Цэцээ Гүн Менежментийн Дээд Сургуулийн оюутнууд 4-р курстээ тус сургуульд элсэн суралцахын хажуугаар, үйлдвэрийн дадлагаа Японд хамгаалж, хоёр сургуулийн диплом гэрчилгээтэй төгсөх боломжтой.

Хөтөлбөрүүд

Хэрэглэгчдэд зориулан дээд зэргийн брэндийг бүтээх, түүнийг түгээх, үр ашигтай харилцаа холбоо тогтоох замааар хэрэглэгчидтэй болох тэднийг тогтоон барих, улмаар нэмэгдүүлэх ажлыг хэ...

Дэлгэрэнгүй
Санхүүгийн менежмент /Бакалавр/ Санхүүгийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх, төсөв төлөвлөгөө зохиох, тайлан тэнцэлд шинжилгээ хийж санал, дүгнэлт боловсруулах, санхүүгийн хяналт, шалгалт хий...

Дэлгэрэнгүй
Хүний нөөцийн менежмент /Бакалавр/ Байгууллагын хүний нөөцтэй холбоотой хүний нөөцийг бүрдүүлэх, хүний нөөцийг ашиглах, хүний нөөцийг хөгжүүлэхтэй холбоотой чиг үүргүүдийг макро...

Дэлгэрэнгүй
Удирдлагын ажиллагаанд оролцогчдын харилцааг зохицуулж буй эрх зүйн салбар, институт, төрийн онол, төрийн алба, нийтийн захиргааны удирдлага, удирдахуйн ухаан, маркетингийн өргөн мэд...

Дэлгэрэнгүй
Нягтлан бодох бүртгэл /Бакалавр/ Мэргэжлийн ур чадвар Бизнесийн болон санхүүгийн байгууллагын үйл ажиллагаа, гадаад орчинд шинжилгээ хийж дүгнэлт өгөх, түүний бодлого, технолог...

Дэлгэрэнгүй
“Боловсрол судлал”-ын магистрын зэрэг олгох хөтөлбөрийн зорилт нь шинжлэх ухаан, боловсролын салбарт улс төр, нийгэм, эдийн засаг, бизнесийн ухааны чиглэлээр сургалт, эрдэм шинжилгээ...

Дэлгэрэнгүй
Бизнесийн удирдлага /Магистр/ “Бизнесийн удирдлага”-ын магистрын зэрэг олгох хөтөлбөрийн зорилт нь шинжлэх ухаан, боловсролын салбарт улс төр, нийгэм, эдийн засаг, бизнесийн ухааны ...

Дэлгэрэнгүй