"Эрүүл Монгол Оюутан" хөтөлбөр хэрэгжиж эхэллээ.
2018 оны 10 сарын 22

          "Цэцээ Гүн" Менежментийн Дээд Сургууль болон бүтэн биеийн оношилгооны "SUPERNOVA" төвүүд хамтран хэрэгжүүлж буй "Эрүүл Монгол Оюутан" хөтөлбөрийн хүрээнд "ЦГМДС"-н бүх оюутан залуучууд үнэ төлбөргүйгээр бүтэн биеийн шинжилгээ өглөө. 

          Тус арга хэмжээ нь Монголын залуу үеийнхэнд эрүүл мэнддээ байнга анхаарч аливаа өвчин эмгэгийг эрт үед нь илрүүлж арга хэмжээ авч сурах дадал зуршилыг олгох, мөн өөрийн амьдралын хэв маяг, эрүүл мэндэд хортой буруу зуршилаасаа салах сэдэлийг төрүүлэх гэх мэт маш өндөр ач холбогдолтой арга хэмжээ боллоо. Бидэнтэй хамтарч ажиллаж Монголын ирээдүй болсон оюутан залуусын эрүүл мэндэд үргэлж анхаарч ажилдаг Supernova Бүтэн Биеийн Оношилгооны Төвийн хамт олондоо баярлалаа.


Хөтөлбөрүүд

Хэрэглэгчдэд зориулан дээд зэргийн брэндийг бүтээх, түүнийг түгээх, үр ашигтай харилцаа холбоо тогтоох замааар хэрэглэгчидтэй болох тэднийг тогтоон барих, улмаар нэмэгдүүлэх ажлыг хэ...

Дэлгэрэнгүй
Санхүүгийн менежмент /Бакалавр/ Санхүүгийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх, төсөв төлөвлөгөө зохиох, тайлан тэнцэлд шинжилгээ хийж санал, дүгнэлт боловсруулах, санхүүгийн хяналт, шалгалт хий...

Дэлгэрэнгүй
Хүний нөөцийн менежмент /Бакалавр/ Байгууллагын хүний нөөцтэй холбоотой хүний нөөцийг бүрдүүлэх, хүний нөөцийг ашиглах, хүний нөөцийг хөгжүүлэхтэй холбоотой чиг үүргүүдийг макро...

Дэлгэрэнгүй
Удирдлагын ажиллагаанд оролцогчдын харилцааг зохицуулж буй эрх зүйн салбар, институт, төрийн онол, төрийн алба, нийтийн захиргааны удирдлага, удирдахуйн ухаан, маркетингийн өргөн мэд...

Дэлгэрэнгүй
Нягтлан бодох бүртгэл /Бакалавр/ Мэргэжлийн ур чадвар Бизнесийн болон санхүүгийн байгууллагын үйл ажиллагаа, гадаад орчинд шинжилгээ хийж дүгнэлт өгөх, түүний бодлого, технолог...

Дэлгэрэнгүй
“Боловсрол судлал”-ын магистрын зэрэг олгох хөтөлбөрийн зорилт нь шинжлэх ухаан, боловсролын салбарт улс төр, нийгэм, эдийн засаг, бизнесийн ухааны чиглэлээр сургалт, эрдэм шинжилгээ...

Дэлгэрэнгүй
Бизнесийн удирдлага /Магистр/ “Бизнесийн удирдлага”-ын магистрын зэрэг олгох хөтөлбөрийн зорилт нь шинжлэх ухаан, боловсролын салбарт улс төр, нийгэм, эдийн засаг, бизнесийн ухааны ...

Дэлгэрэнгүй